1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Dovanų krautuvės elektroninėje parduotuvėje, taikomosLietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir Dovanų krautuvės sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Dovanų krautuvės elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3) Dovanų krautuvė įsipareigoja pasiūlyti klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei Dovanų krautuvė dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Dovanų krautuvė įsipareigoja anuliuoti kliento užsakymą.

4) Po to, kai Dovanų krautuvė patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Dovanų krautuvės tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Dovanų krautuvę raštu ar elektroniniu paštu info@dovanukrautuve.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos.

5) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.dovanukrautuve.lt svetaine bus ribojamos.

6) Dovanų krautuvė įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, iišskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

7) Dovanų krautuvės internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:

  • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
  • jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
  • juridiniai asmenys.

8) Draudžiama:

  • kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Dovanų krautuvės svetainės saviniko sutikimo;
  • naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Dovanų krautuvės sistemos veiklą.

9) Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

10) Dovanų krautuvė pasilieka teisę:

  • koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
  • riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
  • retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
  • asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

11) Klientai, pirkdami prekes Dovanų krautuvėje patvirtina, jog yra susipažinę su Prekių atsiėmimo informacija ir sąlygomis. (Prekių atsiėmimo informacija ir sąlygos)

12) Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą.

13) Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

14) Prekių kiekiai yra riboti.

15) Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga parduotuvės kaina.

16) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais klientų prašome pirmiausiai kreiptis į Dovanų krautuvę (t.y. į pardavėją).